Hakkımda

Prof. Dr. Mehmet Ali ÖZCAN - Hematoloji Uzmanı (Randevu Tel: 0 544 464 10 60)

İç Hastalıkları ve Hematoloji Uzmanı Prof Dr Mehmet Ali Özcan Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Klinik Onkoloji Anabilim Dalı öğretim üyesidir. Aynı zamanda Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Hematoloji Bilim Dalı'nda da görev yapmaktadır. Kan hastalıkları uzmanlığını 2002 yılında almış olan Prof Dr Özcan özellikle kansızlık, kanama bozuklukları, lenfomalar, akut ve kronik lösemiler, myelodisplastik sendrom, multiple myelom hastalıkları ile ilgilenmektedir. Ayrıca kök hücre konusunda özel ilgisi olan Prof Dr Özcan otolog ve allogeneik kemik iliği nakli ve hücresel tedaviler konusunda da uzmandır. Türk Hematoloji Derneği Lenfoma Bilimsel Alt Komitesi seçilmiş başkanıdır. Hücresel Tedavi ve Rejenereatif Tıp Derneği Kurucu Üyesi ve halen Genel sekreteridir. Geriatrik Hematoloji Derneği kurucu üyesi ve saymanıdır. Hasta, hasta yakınları ve destekçilerle beraber kurduğu Türkiye'deki ilk kan hastalıkları ile ilgili hasta derneği olan Lenfoma Platformu Derneğinin başkanıdır. Çok sayıda uluslararası ve ulusal yayını bulunan Prof Dr Özcan yine çok sayıda kongre, sempozyum ve toplantılarda davetli konuşmacı olarak görevler üstlenmektedir.

Yeni bir dönem başlıyor. Hastalarıma artık muayenehanede yardımcı olmaya çalışacağım. Bugüne kadar olduğu gibi ana değerim; o hastanın yerinde ben olsam kendime ne yapılmasını istiyorsam hastama da onu yapacağım ne daha azını ne de daha fazlasını.  Sağlıklı güzel günlerde birlikte olmak dileğimle.

Prof. Dr. Mehmet Ali ÖZCAN