Hastalıklar

Hodgkin Dışı lenfoma (Non-Hodgkin Lenfoma)

Lenfomalar lenf bezinin ve lenfositlerin kanserlerine verilen genel bir isimdir. Lenfositler vücudumuzun savunma sisteminde kendilerine tanımlanmış özel görevleri yerine getiren hücrelerimizdir. Lenfomalar genel olarak Hodgkin ve Hodgkin dışı lenfomalar olarak iki ana başlık altında toplanırlar. 

Hodgkin lenfomalar ile bilgileri ilgili başlık altında bulabilirsiniz.

Hodgkin dışı lenfomalar nonHodgkin lenfomalar olarak adlandırılırlar ve NHL kısaltması ile ifadelendirilirler.

NHL temelde lenfosit kökenine dayalı olarak T/NKhücreli, B hücreli alt başlıklarda sınıflandırılır.

Dünya Sağlık Örgütü (World Health Organisation - WHO) tarafından yapılan lenfoma sınıflaması aşağıdaki tabloda verilmiştir;

 

Burkitt Lenfoma

Burkitt 1958 yılında Afrika’da çocuklarda görülen, çok hızlı büyüme özelliğine sahip bir lenfoma tipi tanımlamıştır.

Hastalık endemik ve sporadik olarak farklı tiplerde ortaya çıkmaktadır. Sporadik formu erişkinlerde karşımıza çıkmaktadır.

  1. Afrika tipi: Daha çok erkek cinsiyette olarak çocuklarda
  2. Amerikan tipi: Erişkinlerde ve SSS (Santral Sinir Sistemi), karın içi hastalık ve lösemik formda

Sporadik formda ABD verilerine göre yılda yaklaşık 200-300 yeni tanı hasta sıklığındadır. Ülkemize ait net rakamlar bilinmemektedir.

Burkitt lenfoma AIDS hasta grubunda artan lenfoma görülme sıklığında karşımıza çıkan alt tiplerden de birisidir.

Burkitt lenfomanın sebepleri arasında Ebstein Barr virus (EBV) enfeksiyonunun önemli bir rolü bulunmaktadır.

Tip

Yaş

Cinsiyet

Tutulum Bölgesi

Evre

Endemik (Afrika)

Ortanca yaş 8 <15 nadir

Erkek

Yüz, karın, SSS, lenf nodları, kemik iliği

%30-50 ileri evre

Nonendemik (Amerikan)

Ortanca 10 Hastaların %25 inden fazlası >15 yaş

Çoğunlukla bayanlarda

Karın (en sık ileoçekal bölge ve yumurtalıklar), lenf nodları, SSS

Yaklaşık %60 hastada ileri evre

AIDS ilişkili

Genç erişkin

Çoğunlukla erkeklerde

Lenf nodları, kemik iliği

Yaklaşık %75 olgu ileri evre