Hastalıklar

multiple miyeloma

Multiple myeloma - MM kemik iliği kökenli bir hastalıktır. Vücudumuzda bulunan savunma sisteminde çeşitli görevleri olan plazma hücre kökenlidir. Plazma hücreleri B lenfositlerinin son gelişme safhası olarak düşünülebilir. Vücutta savunma sisteminin düşmana saldırıda kullanacağı özgün proteinler olan " İMMÜNGLOBULİNLER" sentezlerler. 5 çeşit immünglobulin ağır zincire göre isimlendirilirler. G, A, M, E, D.

Sahip oldukları hafif zincir özelliğine göre "kappa" ve "lambda" olarak iki alt grup vardır.

Multiple miyeloma plazma hücre diskrazileri olarak tanımlanan hastalık grubundadır.

Sadece monoklonal protein salgısının olduğu, kemik iliğinde plazma hücre sayısının artmadığı ve eşlik eden klinik bir bulgunun olmadığı duruma "MGUS-ÖNEMİ BİLİNMEYEN MONOKLONAL GAMOPATİ" ismi verilmektedir. Bu tabloda bulunan hastalar düzenli takip edilmelidir, çünkü yıllar içinde ana hastalık olan multiple miyelom bu grup bireylerde ortaya çıkmaktadır.

Monoklonal protein varlığı, kemik iliğinde de %10 ve üzerinde plazma hücresi saptanıp hiçbir klinik bulgusu (kansızlık, böbrek bozukluğu, kemik hastalığı) olmayan hastalık "asemptomatik miyelom- smoldering miyelom" olarak adlandırılmaktadır. Günümüzde yakınma ve bulgu oluşturmayan hastalığı tedavi etmek önerilmemektedir. Hastadan hastaya farklı olan bir sürede yakınmalar ve bulguların eklendiği hastalık ortaya çıkmakta ve tedavi ancak bu "semptomatik miyelom" olgularında gerekmektedir.

Hastalık başlıca kemik iliği, kemikler ve böbrekleri etkilemekte aynı zamanda tekrarlayan infeksiyonlar da gözlenmektedir. 

Hastalık genellikle 60 yaş üstünde karşımıza çıkmaktadır. Hastalar bel ağrısı, kemik ağrıları, beklenmeyen kemik kırıkları, böbrek yetmezliği gibi tablolarla birçok farklı branşta doktora başvurabilmektedirler. Kansızlığı olan ve sedimentasyon yüksekliği saptanan hastalarda mutlaka plazma hücre bozukluğu yani miyelom getirilmelidir.

Tanı için kanda monoklonal protein varlığının gösterilmesi ve bunun tipi ile miktarının tespiti gerekmektedir. Bunun için protein elektroforezi, serum ve idrar immünfiksasyonu, kantitatif Ig düzeylerinin tespiti ve bazı olgularda mutlaka serum hafif zincir düzeyleri incelemeleri yapılır. En sık saptanan monoklonal protein IgG- kappa olarak saptanmaktadır.

Tanı için bu protein ile birlikte kemik iliği aspirasyon ve biyopsi incelemesi ile kemik iliğindeki plazma hücrelerinin sayısal ve morfolojik değerlendirmeleri yapılmalıdır.